JPG sang PDF Bộ chuyển đổi 100 KB

Thả tệp JPG vào đây hoặc

TÍNH NĂNG

Không giới hạn

JPG to PDF Converter này là miễn phí và cung cấp cho bạn để sử dụng nó không giới hạn thời gian và chuyển đổi JPG sang PDF.

Chuyển đổi nhanh

Xử lý chuyển đổi của nó là mạnh mẽ. Vì vậy, Phải mất ít thời gian hơn để chuyển đổi tất cả các JPG đã chọn.

Bảo mật

Chúng tôi đảm bảo rằng JPG của bạn rất an toàn. Tại sao vì chúng tôi không tải lên bất kỳ JPG nào trên Máy chủ.

Thêm nhiều tập tin

Trên công cụ này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi nhiều JPG cùng một lúc. Bạn có thể chuyển đổi JPG sang PDF và lưu nó.

Thân thiện với người dùng

Công cụ này được thiết kế cho tất cả người dùng, kiến thức nâng cao là không cần thiết. Vì vậy, Thật dễ dàng để chuyển đổi JPG sang PDF.

Công cụ mạnh mẽ

Bạn có thể truy cập hoặc sử dụng công cụ JPG sang PDF trực tuyến trên Internet bằng bất kỳ trình duyệt nào từ bất kỳ hệ điều hành nào.

Làm thế nào để chuyển đổi JPG sang PDF trực tuyến?

  1. Chọn JPG mà bạn muốn chuyển đổi trên JPG sang PDF Converter.
  2. Bạn có thể điều chỉnh chất lượng JPG, cài đặt liên quan đến xem trước trang, v.v.
  3. Bạn có thể dễ dàng xoay JPG bằng cách sử dụng rotator cho phù hợp.
  4. Ngoài ra, bạn có thể thêm hoặc xóa JPG khỏi danh sách.
  5. Cuối cùng, tải xuống PDF đã chuyển đổi từ JPG sang PDF Converter.

Cách đơn giản để chuyển đổi thành PDF trên công cụ chuyển đổi JPG sang PDF 100 kb này. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi thành PDF bằng công cụ chuyển đổi JPG sang PDF 100 kb này. Vì vậy, chọn JPG mà bạn muốn chuyển đổi trên công cụ chuyển đổi JPG sang PDF 100 kb này.

Đây là cách đơn giản để chuyển đổi bằng cách sử dụng công cụ chuyển đổi JPG sang PDF 100 kb này. Đây là một công cụ nhanh chóng để chuyển đổi thành PDF trên công cụ chuyển đổi JPG sang PDF 100 kb này. Để chuyển đổi thành PDF, chọn JPG trên công cụ chuyển đổi JPG sang PDF 100 kb này. Sau khi chọn hình ảnh JPG, bây giờ bạn có thể thấy ở đó công cụ này sẽ hiển thị bản xem trước của tất cả các hình ảnh JPG đã chọn trên công cụ. Bạn cũng có thể thêm nhiều hình ảnh JPG vào công cụ mà bạn muốn chuyển đổi. Sau khi hiển thị hình ảnh JPG trên công cụ, bây giờ bạn có thể áp dụng một số cài đặt tùy chỉnh trên các trang PDF. Đơn giản, bạn có thể thiết lập các cài đặt liên quan đến trang, quản lý chất lượng kích thước PDF bằng thanh trượt, vv Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút chuyển đổi sang PDF và sau đó tải xuống tất cả các chuyển đổi thành tệp PDF vào thiết bị của bạn. Cuối cùng, sử dụng công cụ chuyển đổi JPG sang PDF 100 KB này và dễ dàng chuyển đổi JPG sang PDF với kích thước tệp PDF.

Làm cách nào để sử dụng chuyển đổi JPG sang PDF 100 KB?

  1. Chọn JPG trên công cụ chuyển đổi JPG sang PDF này 100 kb.
  2. Điều chỉnh chất lượng, cài đặt liên quan đến xem trước trang, đặt lại, v.v.
  3. Ngoài ra, bạn có thể thêm hoặc xóa JPG khỏi công cụ.
  4. Bạn cũng có thể xoay bất kỳ hình ảnh JPG nào bạn muốn.
  5. Cuối cùng, tải xuống các tệp PDF và chuyển đổi nhiều hơn trên công cụ chuyển đổi JPG sang PDF 100 kb.