Chuyển đổi hình ảnh sang PDF

Thả các tập tin hình ảnh vào đây hoặc

TÍNH NĂNG

Không giới hạn

Image to PDF Converter này là miễn phí và cung cấp cho bạn để sử dụng nó không giới hạn thời gian và chuyển đổi hình ảnh sang PDF.

Chuyển đổi nhanh

Xử lý chuyển đổi của nó là mạnh mẽ. Vì vậy, Phải mất ít thời gian hơn để chuyển đổi tất cả các hình ảnh đã chọn.

Bảo mật

Chúng tôi đảm bảo rằng hình ảnh của bạn rất an toàn. Tại sao vì chúng tôi không tải lên bất kỳ hình ảnh bất cứ nơi nào trên máy chủ.

Thêm nhiều tập tin

Trên công cụ này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi nhiều hình ảnh cùng một lúc. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh sang PDF và lưu nó.

Thân thiện với người dùng

Công cụ này được thiết kế cho tất cả người dùng, kiến thức nâng cao là không cần thiết. Vì vậy, Thật dễ dàng để chuyển đổi hình ảnh sang PDF.

Công cụ mạnh mẽ

Bạn có thể truy cập hoặc sử dụng công cụ Image to PDF trực tuyến trên Internet bằng bất kỳ trình duyệt nào từ bất kỳ hệ điều hành nào.

Làm cách nào để chuyển đổi Image sang PDF trực tuyến?

  1. Chọn hình ảnh mà bạn muốn chuyển đổi trên Image to PDF Converter.
  2. Bây giờ, bạn có thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh, cài đặt liên quan đến xem trước trang, v.v.
  3. Bạn có thể dễ dàng xoay hình ảnh bằng cách sử dụng rotator cho phù hợp.
  4. Ngoài ra, bạn có thể thêm hoặc xóa hình ảnh khỏi danh sách.
  5. Cuối cùng, tải xuống PDF đã chuyển đổi từ Image to PDF Converter.

Sử dụng công cụ miễn phí hình ảnh công cụ để công cụ chuyển đổi PDF, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh sang PDF. Công cụ này rất nhanh và dễ dàng để chuyển đổi từ hình ảnh sang PDF một cách dễ dàng. Điều này là miễn phí và dễ dàng để chuyển đổi từ hình ảnh sang tệp PDF bằng công cụ hình ảnh sang PDF.

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi từ hình ảnh sang định dạng PDF bằng cách sử dụng hình ảnh miễn phí trực tuyến này sang công cụ PDF. Nó rất nhanh để chuyển đổi sang định dạng PDF chỉ trong vài giây trên công cụ này. Chỉ cần chọn một hình ảnh hoặc hình ảnh mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng PDF. Sau khi chọn tất cả các hình ảnh, công cụ này sẽ tự động chuyển đổi tất cả các hình ảnh thành định dạng PDF và sau đó hiển thị nút tải xuống trên mỗi tệp PDF bên dưới. Ngoài ra, bạn có thể thấy nút zip tải xuống cho tệp zip tải xuống. Ngoài ra còn có rất nhiều tính năng có sẵn mà bạn có thể sử dụng. Giống như bạn có thể xoay hình ảnh, đặt lề, kích thước trang, hướng và hơn thế nữa. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi từ hình ảnh sang PDF bằng cách sử dụng các hình ảnh trực tuyến này sang các công cụ PDF và chuyển đổi bất kỳ loại hình ảnh nào sang định dạng PDF.

Làm thế nào để chuyển đổi hình ảnh sang PDF?

  1. Chọn hình ảnh trên công cụ chuyển đổi hình ảnh sang PDF này.
  2. Điều chỉnh chất lượng hình ảnh, cài đặt liên quan đến xem trước trang, v.v.
  3. Ngoài ra, bạn có thể xoay hình ảnh như bạn muốn sử dụng rotator.
  4. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa hình ảnh khỏi công cụ.
  5. Cuối cùng, tải xuống PDF đã chuyển đổi từ chuyển đổi hình ảnh sang công cụ PDF.