JPEG sang Word Bộ chuyển đổi trực tuyến

Thả các tập tin hình ảnh vào đây hoặc

TÍNH NĂNG

Không giới hạn

JPEG to Word Converter này là miễn phí và cung cấp cho bạn để sử dụng nó không giới hạn thời gian và chuyển đổi JPEG sang Word.

Nhanh

Xử lý chuyển đổi của nó là mạnh mẽ. Vì vậy, Phải mất ít thời gian hơn để chuyển đổi tất cả các JPEG đã chọn.

Bảo mật

Chúng tôi đảm bảo rằng JPEG của bạn rất an toàn. Tại sao vì chúng tôi không tải lên bất kỳ JPEG nào trên Máy chủ.

Thêm nhiều tập tin

Trên công cụ này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi nhiều JPEG cùng một lúc. Bạn có thể chuyển đổi JPEG sang Word và lưu nó.

Thân thiện với người dùng

Công cụ này được thiết kế cho tất cả người dùng, kiến thức nâng cao là không cần thiết. Vì vậy, Thật dễ dàng để chuyển đổi JPEG sang Word.

Công cụ mạnh mẽ

Bạn có thể truy cập hoặc sử dụng công cụ JPEG sang Word trực tuyến trên Internet bằng bất kỳ trình duyệt nào từ bất kỳ hệ điều hành nào.

Làm thế nào để chuyển đổi JPEG sang Word trực tuyến?

  1. Chọn JPEG mà bạn muốn chuyển đổi trên JPEG sang Word Converter.
  2. Bạn có thể điều chỉnh chất lượng JPEG, cài đặt liên quan đến xem trước trang, v.v.
  3. Bạn có thể dễ dàng xoay JPEG bằng cách sử dụng rotator cho phù hợp.
  4. Ngoài ra, bạn có thể thêm hoặc xóa JPEG khỏi danh sách.
  5. Cuối cùng, tải xuống từ đã chuyển đổi từ JPEG sang Word Converter.

Đây là công cụ nhanh chóng để chuyển đổi trực tuyến bằng công cụ chuyển đổi từ JPEG sang công cụ trực tuyến. Đó là một tùy chọn dễ dàng để chuyển đổi trên công cụ chuyển đổi từ JPEG sang word này. Để chuyển đổi, bạn phải chọn JPEG trên công cụ chuyển đổi từ JPEG sang word này.

Sử dụng công cụ này, bạn có thể chuyển đổi trên công cụ chuyển đổi từ JPEG sang word này. Cách tốt nhất để chuyển đổi JPEG sang word trên công cụ chuyển đổi từ JPEG sang word này. Chỉ cần chọn hình ảnh JPEG trực tuyến trên công cụ chuyển đổi từ JPEG sang word này. Sau khi chọn JPEG trên công cụ, bây giờ bạn có thể thấy ở đó công cụ này sẽ tự động chuyển đổi JPEG sang word và sau đó hiển thị bản xem trước trên công cụ chuyển đổi. Bây giờ, bạn sử dụng nhiều tính năng hơn của công cụ này. Giống như, bạn có thể đặt kích thước trang, hướng trang, lề trang, vv Bạn cũng có thể xoay hình ảnh JPEG bằng cách sử dụng một rotator. Sử dụng thanh trượt của trình chuyển đổi này, bạn cũng có thể đặt chất lượng tệp từ. Bạn cũng có thể thêm nhiều hình ảnh JPEG mà bạn muốn chuyển đổi thành các từ trên trình chuyển đổi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa JPEG khỏi công cụ. Bây giờ, nhấp vào nút chuyển đổi sang từ và tải xuống tệp từ đã chuyển đổi. Cuối cùng, sử dụng công cụ trực tuyến chuyển đổi JPEG sang word này và chuyển đổi JPEG sang word.

Làm cách nào để sử dụng công cụ chuyển đổi JPEG sang word trực tuyến?

  1. Chọn JPEG trên công cụ trực tuyến chuyển đổi JPEG sang word này.
  2. Bây giờ, hãy xem trước JPEG đã chọn trên trình chuyển đổi.
  3. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập các cài đặt liên quan đến trang.
  4. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa JPEG khỏi danh sách.
  5. Cuối cùng, tải xuống tệp word từ JPEG sang công cụ chuyển đổi từ trực tuyến.